DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA. Salut pública
Nom: REGISTRE AL CENS MUNICIPAL DE GOSSOS I GATS

Descripció:
És la base de dades censal de l'Ajuntament d'Olot on es recull tots els animals de companyia (gossos i gats) que hi ha a la ciutat.  És obligació del propietari de l’animal donar d’alta el gos o gat al cens corresponent i també donar-lo de baixa en cas de mort, pèrdua, canvi de ciutat... (També cal notificar els canvis de domicili).

Qui ho pot demanar:
Qualsevol persona propietària d’un gos o un gat que visqui a Olot.

Com es fa:
Demanant el cens de l’animal directament al registre de SIGMA o a l’OAC de l’Ajuntament.

Documents necessaris:
Caldrà portar la cartilla de l’animal en la qual quedi clar que està correctament identificat i amb el control veterinari oportú.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
Immediat

Legislació:
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat