DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA. Salut pública
Nom: SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS INDESITJABLES

Descripció:
És competència municipal el control de plagues urbanes d'animals no desitjables com rates, coloms, insectes o altres que poden comportar problemes de salubritat i malalties.
L'Ajuntament té concessió amb una empresa per tenir controlades les plagues a nivell d'espais i edificis públics de la ciutat.
Aquesta empresa realitza actuacions de control rutinàries i en pot realitzar d'extraordinàries o urgents. Aquestes darreres es reculen a partir de les trucades del ciutadà.
 

Qui ho pot demanar:
Qualsevol ciutadà.
Com es fa:
a) Si es tracta d'un espai o edifici públic serà el mateix Ajuntament qui actuarà.
si es un problema puntual n'hi ha prou amb una trucada en la que caldrà especificar:
- quin és el problema
- la localització
- persona i telèfon de contacte la qual s'avisarà el dia que es realitzi el tractament

Si és un problema de major envergadura o que el servei no pugui assumir, serà necessari que s'exposi la queixa per escrit a través de la presentació d'una instància.

b) Si es tracta d'un problema en una propietat privada serà el propietari que haurà de fer front al tractament.
En tot cas, l'Ajuntament pot facilitar telèfons d'empreses especialitzades en tractaments.

Documents necessaris:


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
Si es  tracta d'un espai públic dependrà de la urgència de la situació.
Si es tracta d'un espai privat dependrà de l'actuació del propietari.


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat