DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA. Residus
Nom: RECOLLIDA DE TRASTOS

Descripció:
Sol·licitud d’un ciutadà particular per tal que el servei municipal (gratuït) passi a recollir materials voluminosos.
Es consideren materials voluminosos tots aquells residus que un ciutadà no pot transportar per ell mateix per qüestions de volum o pes.
En general es recollirà qualsevol tipus de material voluminós de difícil transport per part dels particulars: mobles, electrodomèstics i trastos vells, entre d’altres.
No es recolliran materials que no són voluminosos ni de difícil transport, ni materials petits ni líquids.
Tampoc es recolliran deixalles com runes o residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis, medicaments, etc.) que cal dur a la Deixalleria.
Tampoc es recolliran deixalles que es pugin dipositar en els contenidors de la via pública, de rebuig o selectiva.
No es recolliran materials dipositats en carrers estrets del nucli urbà on no passi el camió de recollida. No es recolliran els materials voluminosos acumulats en solars o punts d’acumulació de trastos, que actuen com a abocadors incontrolats de deixalles. No es recolliran voluminosos dipositats fora de nuclis de població, en cases de pagès, en solars o en el medi natural.
 

Qui ho pot demanar:
Poden utilitzar aquest servei tots els ciutadans individuals d'Olot que tinguin necessitat de desfer-se de materials voluminosos en petites quantitats i que ho sol·licitin prèviament a l’Oficina d'Atenció al Ciutada, telèfon 972 279100 o a SIGMA, tèlèfon 972 274871.
El servei no es fa càrrec dels materials voluminosos de procedència industrial, comercial o de petits tallers; ho han de traslladar ells mateixos a la deixalleria comarcal.
El servei no es farà càrrec dels materials voluminosos produïts per particulars que suposin la neteja o desembaràs de locals o cases.

Com es fa:
L’usuari del servei haurà d’efectuar la comanda a l’Ajuntament.
En aquell moment s’indicarà el dia i hora en què es farà la recollida i a partir de quan es poden dipositar els voluminosos a la via pública.
Els usuaris del servei hauran de deixar els residus voluminosos en els dies convinguts en la comanda, en el punt que se’ls indiqui de la via pública, i hauran de vigilar de no destorbar vianants i vehicles.
L’Ajuntament recollirà les dades dels ciutadans que sol·licitin el servei (lloc on dipositarà els materials, tipus de materials, nom, telèfon, sector de la ciutat, etc.) vetllarà per tal que només es dipositin voluminosos als carrers permesos i materials aptes per a la recollida.
El servei recollirà tots els materials dipositats en els punts concertats.
El servei de recollida farà el transport de tot el material fins a la deixalleria, on separarà els materials per garantir-ne el reciclatge.
Està prohibit deixar abandonats els residus voluminosos, o altres, a la via pública, al costat dels contenidors, solars o medi natural, sense haver sol·licitat aquest servei.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
Depenent de la quantitat de sol·licituds i del calendari de festius, entre una setmana i quinze dies.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat