DOCUMENTS I FORMULARIS:
COMUNICACIÓ BAIXA ACTIVITAT.doc

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA. Departament d' Activitats 972 27 48 71
Nom: 11-COMUNICACIÓ BAIXA D'ACTIVITAT

Descripció:

Tràmit pel qual el titular d’una activitat comunica a l’ajuntament que l’ha tancat i que la vol donar de baixa a tots els efectes


Qui ho pot demanar:

Es presenta la sol·licitud a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, des d’on es tramet al SIGMA (972 27 48 71).

 

Aquest organisme serà l’encarregat de revisar la documentació que consta en els arxius municipals i, si s’escau, emetrà el certificat.


Com es fa:

Es presenta a l’OAC la instància comunicant la baixa de l’activitat,i el Model 036/037 de Declaració de Baixa al Cens d' Empresaris i/o Professionals-Baixa d'Activitat Econòmica,  presentat a l' Agència Tributària.

 

Documents necessaris:

S’han de presentar al Registre General de l’OAC:

 

·         Instància de comunicació baixa d’activitat

 

·         Model 036/037 de Declaració de Baixa al Cens d' Empresaris i/o Professionals-Baixa d'Activitat Econòmica,  presentat a l' Agència Tributària.


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
Quinze dies

Legislació:

Decret 17/1995, de 13 de juny, reglament d’obres, activitats i serveis dels ens localsimprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat