DOCUMENTS I FORMULARIS:
fitxa de sol·licitud.

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
Nom: SOL·LICITUD D'ACTIVITAT DE LA GUIA DE RECURSOS EDUCATIUS

Descripció:
La guia de recursos educatius és una recopilació d'activitats i accions que provenen de diferents àmbits socials (entitats, associacions, serveis, institucions...) amb una clara intencionalitat educativa.

Pretén ser un recurs útil als docents a l'hora de dur a terme la seva tasca. - Aquestes activitats estan estretament vinculades als continguts que inclou el currículum escolar en els diferents nivells educatius. Es troben classificades en 6 eixos:
> Diversitat.
> Solidaritat.
> L'entorn social.
> L'art. Diverses manifestacions.
> L'entorn natural.
> Salut i consum.
> Informació, comunicació i recerca.
> Persones emprenedores.

Qui ho pot demanar:
Docents d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria d'Olot i Comarca.

Com es fa:
Cal fer la sol·licitud a:
http://recursoseducatius.olot.cat/
Import:
Depenent de cada activitat (vegeu la Guia de recursos educatius).
 


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat