DOCUMENTS I FORMULARIS:

La documentació necessària que cal aportar (en cas de fer la matrícula presencial) és:
nens/es i joves:
- una fotocòpia de la targeta de la seguretat social.
- una fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor.
- una fotocòpia del DNI del nen/a o del llibre de família.
- els 20 dígits del número de compte bancari + IBAN.
* Carnet de família nombrosa o monoparental.
* Còpia de la darrera declaració de renda

(aquesta documentació només cal que l'entreguin aquelles famílies que tinguin un germà al centre o tinguin el carnet de família nombrosa o monoparental.)

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
Nom: MATRICULACIÓ A L'ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ

Descripció:
Activitats extraescolars adreçades a nens i nenes de 3 a 12 anys, joves a partir de 12 i adults.
També s'imparteixen activitats dirigides a la gent gran. S'ofereixen monogràfics i activitats per a nens/es durant les vacances d'estiu i de Nadal.

Qui ho pot demanar:
El pare/mare/tutor de tots els nens i nenes de 3 a 12 anys, joves a partir de 12 i els adults.
Pot demanar-ho un representant degudament acreditat.

Com es fa:
Cal dirigir-se a l'Escola Municipal d'Expressió en les dates i hores previstes o bé fer-ho a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot www.olot.cat

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

En el cas de fer la matrícula per Internet, cal que l'alumne s'imprimeixi el full de matrícula i faci efectiu l'import de la mateixa abans de la data límit de pagament. En el cas de no fer-se el pagament, la matrúcla quedarà anul·lada.
Tràmits relacionats:
Fer la preinscripció.
Quan es pot demanar:
Segona quinzena de setembre.
Import:
Consultar preus a l'Escola.

Termini:Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat