DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
Nom: PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES D'INFANTIL, PRIMÀRIA I DE SECUNDÀRIA FORA DELS TERMINIS OFICIALS

Descripció:
La preinscripció és un tràmit necessari previ a l'escolarització a qualsevol centre educatiu.
En aquest cas parlem de preinscripcions fora de termini oficial i per tant amb unes característiques determinades.

Qui ho pot demanar:
Aquelles persones que hagin d'incorporar el seu fill al sistema educatiu i no hagin pogut fer-ho durant els periodes establerts.
La sol·licitud pot ser presentada pel pare/mare o tutor o algun representant de la família, sempre que tinguin la majoria d'edat.

Com es fa:
LA FAMÍLIA Assisteix a l'IME a presentar la documentació. S'omplen els fulls corresponents. L'IME reuneix la comisssió d'escolarització constituïda per:
- inspecció
- director d'un centre públic
- titular d'un centre concertat
- representant de l'Ajuntament (IME)
- dos representants de pares d'alumnes
- representant de l'EAP
- representant del Consell Comarcal
La comissió assigna una escola al sol·licitant.
Es comunica l'assignació de l'escola a la família.
Si no hi ha objeccions, es fa la matrícula. Si hi ha objeccions es revisa la sol·licitud.

Documents necessaris:
1- Cal omplir el full de preinscripció que facilitarà l'Institut Municipal d'Educació. 2 - Llibre de família.
3- Certificat de residència.
4- Llibre de vacunes.
5- DNI; passaport, NIE.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:
Tràmit de matriculació en el centre que se li hagi assignat.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat