DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT
Nom: PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Descripció:
Tràmit necessari per a l'escolarització a les escoles bressol municipals d'Olot.

Qui ho pot demanar:
Els pares o tutors que vulguin inscriure el seu fill a les escoles bressol municipals d'Olot.
La sol·licitud pot ser presentada per un representant de la família sempre que tingui la majoria d'edat.

Com es fa:
LA FAMÍLIA
Presenta la documentació a l'OAC de l'Ajuntament d'Olot.
Omple els fulls corresponents.
L'IME barema les sol·licituds, si és necessari.
Penja la llista d'admesos i no admesos.
Es fa el sorteig si s'escau.

Documents necessaris:
Cal omplir el full de preinscripció que facilitarà l'IME d'Olot.
1- Fotocòpia llibre de família.
2- Fotocòpia DNI, passaport, NIE dels pares.
3- Certificat d'empadronament, si l'adreça que consta al DNI no és la que es fa constar al full de preinscripció.
4- Certificat de beneficiari de la renda mínima d'inserció ( si és el cas ).
5- Altres documents relatius a la puntuació segons els criteris d'admissió.  

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:
Tràmit de matriculació a l'IMEJO dins els terminis fixats pel Departament d'Ensenyament.
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Durant el període de preinscripció que es determini.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
Dues setmanes.

Legislació:

Decret 75/2007 de 27 de març.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat