DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT
Nom: MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.

Descripció:
Tràmit necessari per a l'escolarització a les escoles bressol municipals d'Olot.

Qui ho pot demanar:
Les persones que prèviament hagin fet la preinscripció i hagin estat admeses. Pot fer la sol·licitud un representant de la família, sempre que tinguin la majoria d'edat.

Com es fa:
La família va a l'IMEJO, omple els impresos i entrega la documentació requerida.

Documents necessaris:
Cal omplir l'imprès de matrícula que facilitarà l'IME.
1- Fotocòpia targeta seguretat social.
2- 3 fotos de carnet de l'infant.
3- Còpia de la darrera declaració de la renda.
4- Número de compte bancari per a la domiciliació de rebuts (20 dígits + IBAN).

Tràmits previs:
Haver fet la preinscripció en el termini oficial.
Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Durant el període d'inscripció que es determini.
Import:
Es paga per domiciliació bancària passat un mes aproximadament.

Termini:
Immediat

Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat