DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SECRETARIA
Nom: ACREDITACIÓ PER A COBRAMENT PENSIÓ ASSISTENCIAL A PERSONES QUE HAN TREBALLAT FORA DE L'ESTAT

Descripció:
Els espanyols que han treballat fora de l'Estat espanyol cobren una pensió assistencial d'aquest país, i cada any reben un formulari que han de tornar signat per l'Ajuntament, per donar fe que són vius, per tal de poder cobrar aquesta pensió.

Qui ho pot demanar:
Tothom.
No ho pot demanar un representant perquè és imprescincible que la persona interessada signi en presència del secretari.

Com es fa:
És millor trucar prèviament per concertar un dia i una hora, per tal d'evitar esperes innecessàries a l'interessat.
L'interessat duu el DNI i l'imprès estranger, on hi ha de constar la signatura.
Es comprova la identitat de l'interessat, després signa el secretari per donar fe que la persona és viva.

Documents necessaris:
El DNI i l'imprès que li han fet arribar des de l'estranger

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és gratuït

Termini:
Immediat

Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat