DOCUMENTS I FORMULARIS:
Volant convivència.asp
Volant convivència històric.asp


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: VOLANT DE CONVIVÈNCIA (sense firmes)

Descripció:
Acreditació del nombre de persones que figuren inscrites en el domicili en l'actualitat.

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans/es que acresideixen a la ciutat.
Com es fa:
La persona interessada presenta el DNI.


També es pot fer accedint a la Carpeta del ciutada (Cal certificat digital IDCAT)
 
També es pot fer a través de  l'Adminitració Oberta de Catalunya amb el módul de tramitació municipal TRAM 
Volant convivència històric.asp

Documents necessaris:
1- DNI de la persona interessada.
2- Permís de residència/passaport si és estranger.
3- Llibre família si és menor.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud sempre que no hi hagi cap variació en el padró.
En aquest cas, l'endemà de la sol·licitud.


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat