DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SECRETARIA
Nom: RECONEIXEMENT DE SIGNATURA

Descripció:
El secretari dóna fe que la signatura correspon a la de la persona idefintificada.

Qui ho pot demanar:
Tothom.
No ho pot demanar un representant perquè és imprescincible que la persona interessada signi en presència del secretari.

Com es fa:
Cal trucar prèviament per concertar un dia i una hora, atès que l'interessat ha de signar davant el secretari, i per tal d'evitar-li esperes innecessàries. L'interessat duu el DNI i l'imprès on ha de constar el reconeixement de signatura.
Es comprova la identitat de l'interessat, després l'interessat signa l'imprès davant el secretari, i posteriorment s'escriu una diligència en l'imprès, que també signa el secretari.

Documents necessaris:
El document on cal que hi hagi el reconeixement de signatura i el DNI de la persona interessada.

Tràmits previs:
Cal trucar prèviament per concertar un dia i una hora, atès que l'interessat ha de signar davant el secretari, i per tal d'evitar-li esperes innecessàries.

Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és gratuït.

Termini:Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat