DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Nom: COMPULSES DE DOCUMENTS

Descripció:
Signatura de la secretària o persona en qui delegui que dóna compte que la fotocòpia és exacta a l'original.

Qui ho pot demanar:
Tothom.
Com es fa:
Es presenta els documents originals i les fotocòpies que calen compulsar.

Documents necessaris:
1- Documents originals i fotocòpies

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
Cost de 2 euros per full.


Termini:
Immediat.

*En cas d' haver de compulsar més de 15 documents, s' entregarà el dia hàbil següent.

Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat