DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: VOLANT HISTÒRIC DE RESIDÈNCIA (sense firmes)

Descripció:
Acreditació del temps de residència a la ciutat i dels diferents moviments efectuats.

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans/es residents o que hagin residit a la ciutat.
Com es fa:
La persona interessada presenta el DNI.


També es pot fer a través de la Carpeta del Ciutadà (Cal certificat digital IDCAT) accedint a l' apartat de padró.
Carpeta del ciutadà

També es pot fer accedint a l' Administració Oberta de Catalunya amb el módul de Tramitació Municipal TRAM.
Volant històric de residència.asp

Documents necessaris:
1- DNI de la persona interessada. Permís de residència/passaport, si és estranger.
2- Llibre de família, si és menor.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud sempre que no hi hagi cap variació en el padró.
En aquest cas, l'endemà de la sol·licitud.


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat