DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: CERTIFICAT DE BAIXA PER CANVI DE DOMICILI

Descripció:
Acreditació del temps de residència en un domicili fins al dia del canvi de municipi.

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans/es que han residit a la ciutat.
Com es fa:
Presentant DNI de la persona interessada.
Documents necessaris:
DNI de la persona interessada.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud sempre que no hi hagi cap variació en el padró. Si hi ha una variació en el padró o la secretària o la persona delegada de signar no hi és present en el moment de demanar la certificació, és recollirà l'endemà de fer la demanda.


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat