DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: BAIXA DE RESIDÈNCIA

Descripció:
Quan una persona va a viure a una altra ciutat espanyola, no cal donar-se de baixa, sinó presentar-se a l'Ajuntament del nou municipi a fer la corresponent alta al padró.
Si és un espanyol que va a viure a l'estranger, cal inscriure's al Consulat corresponent.
Si és un estranger que va a viure a fora de l'Estat espanyol, cal fer la sol·licitud de baixa.

Qui ho pot demanar:
La persona interessada
Com es fa:


Documents necessaris:
Permís de residència/passaport
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:


Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud.

Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat