DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

Descripció:
Acreditació de la residència a la ciutat.

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans/es residents a la ciutat.
Com es fa:
La persona interessada presenta el DNI.
 

Documents necessaris:
1- DNI de la persona interessada. Permís de residència/passaport, si és estranger.
2- Llibre de família, si és un menor.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud sempre que no hi hagi cap variació en el padró. En aquest cas, l'endemà de la sol·licitud.
En cas que la secretària o persona delegada per firmar hi sigui present en el moment de demanar el certificat, l'endemà de la sol·licitud.


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat