DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: CERTIFICAT HISTÒRIC DE RESIDÈNCIA

Descripció:
Acreditació del temps de residència a la ciutat i dels diferents moviments efectuats. (En aquest darrer cas només pel que fa al padro vigent)

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans/es que resideixen o han residit a la ciutat.

Com es fa:
La persona interessada presenta el DNI.
 

Documents necessaris:
1- DNI de la persona interessada.
2- Permís de residència/passaport si és estranger.
3- Llibre de família si és menor.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
1- Per a residència posterior al 01/05/1996 el mateix dia de la sol·licitud sempre que no hi hagi cap variació en el padró. Si hi ha una variació en el padró o la secretària o la persona delegada de signar no hi és present en el moment de demanar la certificació, és recollirà l'endemà de fer la demanda.

2-Certificacions anteriors a 01/05/1986 mínim 7 dies.

3-Certificacions des de 01/03/1986 a 01/05/1996 mínim 72 hores. 


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat