DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: ESTADÍSTICA
Nom: VOLANT D'EMPADRONAMENT (sense firmes)

Descripció: Acredita la residència actual a la ciutat.

Qui ho pot demanar:
Tots els ciutadans/es residents que viuen actualment a la ciutat.
En representació a una tercera persona, caldrà aportar l'autorització corresponent amb la fotocòpia de la persona representada i el DNI de la persona que fa la representació.


Com es fa:
PRESENCIALMENT A L'OAC: La persona interessada presenta el DNI


TELEMÀTICAMENT:
També es pot fer a través de la Carpeta del Ciutadà  (Cal Certificat Digital IDCAT o a traves del VALID _ Idcat-Mobil) accedint a l' apartat de padró.
Carpeta del ciutadà. Aquest canal et permet obtenir al mateix moment aquest volant.
 
També es pot fer a través de l' Administració Oberta de Catalunya amb el módul de tramitació municipal e-TRAM.
Volant empadronament.asp

Documents necessaris:
1- DNI de la persona interessada.
2- Permís de residència/passaport, si és estranger.
3- Llibre de família, si és menor.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El mateix dia de la sol·licitud sempre que no hi hagi cap variació en el padró.
 


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat