DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Nom: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT

Descripció:

És una convocatòria anual de subvenció del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (http://cooperacio.olot.cat ) per finançar projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
Aquests projectes inclouen:
- Cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari en l'àmbit internacional.


Qui ho pot demanar:
Qualsevol entitat sense afany de lucre que tingui la seva seu o delegació a Olot, i que tingui acreditada una activitat social dins de l'objecte i finalitats definits en la convocatòria.

Com es fa:
PRESENCIALMENT
L'Ajuntament entrega a l'entitat el formulari de sol·licitud de subvenció que el Consell de Cooperació li haurà facilitat, en el termini establert l'entitat entregarà a l'Ajuntament els formularis de subvenció degudament omplerts.
En aquest cas, l'Ajuntament registrarà els formularis rebuts i, una vegada s'hagi acabat el termini, el Consell recollirà de l'Ajuntament els formularis presentats.

TELEMÀTICAMENT
L'entitat pot imprimir-se el formulari de sol·licitud de subvenció i enviar-lo degudament omplert a cooperació@olot.cat, tot indicant en l'assumpte: SL_projecte_2009 (i anar canivant l'exercici segons l'anualitat):

Documents necessaris:
Si és la primera vegada que l'entitat sol·licita la subvenció, caldrà que aporti:

1- els estatuts.
2- la memòria d'activitats.
3- l'acreditació d'estar registrada com a entitat.
4- fotocòpia del representant legal de l'entitat.

Les entitats que ja s'han presentat una sol·licitud de subvenció en d'altres exercicis no cal que aportin res més, ja que el Consell de Cooperació ja té la documentació corresponent.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:


Import:Termini:
Aproximadament d'un mes i sol sortir a principis d'any.
En cada convocatòria el Consell informarà específicament dels terminis establerts.


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat