DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat:
Nom: Dret de portabilitat

Descripció: L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixin els requisits següents:
- el tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
- el tractament es fa per mitjans automatizats.

L'interessat ho sol·licita respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l'afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat.

Mode d'exercici: Inclou el dret de les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

Limitacions: no es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonament en el compliment d'una missió d'interés públic o inherent a l'exercici del poder públic.

Qui ho pot demanar:


Com es fa:


Documents necessaris:


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
LOPD-PORTABILITAT DE DADES.pdf

Quan es pot demanar:


Import:Termini:
1 mes


Legislació:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliiure circulació d'aquestes dades.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat