DOCUMENTS I FORMULARIS:
 LOPD_RECTIFICACIO.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat:
Nom: Sol·licitud de rectificació de dades de caràcter personal

Descripció: L´interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades perssonals incompletes, fins i tot, mitjançant una declaració addicional.

Qui ho pot demanar:
La persona interessada, que ha d’aportar el DNI
Com es fa:
La sol·licitud de l’exercici del dret de rectificació i el DNI o document acreditatiu
Documents necessaris:

S’ha d’omplir la instància que hi ha referent a la rectificació al tractament de dades de caràcter personal.


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:Termini:
1 mes


Legislació:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat