A PUNT, EL PREMI “JOVES I MÉS”
A PUNT, EL PREMI “JOVES I MÉS” Pretén potenciar i reconèixer l’esforç dels/les alumnes, valorar l’esperit emprenedor, la coherència i el compromís a la ciutat i comarcaL'Ajuntament d’Olot convoca, un any més, el premi JOVES I MÉS que, aquest 2016, canvia de nom. Si fins al moment s’anomenava “Joves Brillants”, en aquesta 5è edició rep el nom de “Joves i Més” a petició d’alguns centres de secundària.

 

El premi, que compta amb la col·laboració de Rocatomba, distingirà un màxim de 10 joves dels instituts d’Olot amb l’objectiu potenciar i reconèixer l’esforç personal dels/les alumnes en l’àmbit escolar,  valorar  l’esperit  emprenedor,  la  coherència i el compromís amb la ciutat i la comarca.

 

S’hi poden presentar tots aquells alumnes de 4t d’ESO que tenen un promig de notable o excel·lent a l’ESO i que realitzin activitats socials, culturals, de voluntariat, esportives, polítiques, ..., tant al centre, com a la ciutat o a la comarca. No es donarà el premi forçosament als millors expedients acadèmics sinó que es tindran en compte altres aspectes relacionats amb la trajectòria de l’alumne i la seva relació amb la ciutat.

 

El premi consisteix  en  una  estada lúdico-educativa  de  cinc  dies, del 22 al 26 d’agost, a l’equipament d’educació ambiental i científica Món Natura Pirineus de Les Planes de Son. Inclou les despeses de viatge i l’estada. També inclou activitats de lleure, natura i ciència que es realitzaran en el mateix equipament durant l’estada. Els/les joves estaran en tot moment acompanyats d’un monitor/a.

L’aspirant ha de presentar, a banda d’un certificat amb les notes de l’ESO, una carta personal en què exposi per què té interès a participar i expliqui què considera important de la seva personalitat, aficions i inquietuds. És rellevant plasmar els aspectes d’actitud, que són tan o més importants com a indicadors de talent: la curiositat, la creativitat, la implicació, l’interès, la voluntat d’aprendre contínuament i la perseverança i també la seva relació i participació en la ciutat.

L’alumne/a  pot  presentar  també tots  els certificats que consideri oportuns  referent a premis aconseguits, activitats  extraescolars (formació, esport, lleure...) i a la participació a entitats de caire social, polític, de voluntariat, educatiu... que acreditin  la seva vocació de servei i implicació a la comunitat.

Les  sol·licituds  per  optar  a  aquest premi  s’han  de  presentar mitjançant  una instància, acompanyada de tota  la documentació esmentada, a  les oficines de l’IME, Av. Sant Joan les Abadesses, 20-22 d’Olot, com a molt tard, el dia 6 de maig. Podeu veure les bases completes del premi a la pàgina web de l'IME (consulteu aquí).imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat