ELECCIONS GENERALS
ELECCIONS GENERALS Exposició pública del cens electoral: del 2 al 9 de novembreDavant la convocatòria d'eleccions generals per al 20 de desembre, s'ha obert el termini d'exposició pública del cens electoral. Tens temps de consultar les teves dades del 2 al 9 de novembre.

I si el dia de les eleccions no pots votar presencialment, també has de tenir en compte de les dates següents:

VOT PER CORREU ESPANYOLS RESIDENTS A ESPANYA
1.    Sol.licitud de vot per correu.
La sol.licitud s’ha de fer a qualsevol oficina de Correus. Del 27 d’octubre al 10 de desembre
2.    Tramesa documentació electoral.
L’Oficina del Cens Electoral trametrà per correu certificat tota la documentació electoral. Cal rebre-la el propi interessat.
Del 30 de novembre al 13 de desembre
3.    Enviament del vot.
L’interessat caldrà que porti, personalment, el sobre que conté tota la documentació electoral a l’Oficina de Correus.
Del 30 de novembre al 16 de desembre.

VOT PER CORREU ESPANYOLS RESIDENTS A L’ESTRANGER (CERA)
1.    Sol.licitud de vot per correu.
Aquesta sol.licitud de vot cal tramitar-la a l’oficina del Consolat. Del 27 d’octubre al 21 de novembre
2.    Tramesa documentació electoral.
L’Oficina del Cens Electoral trametrà total la documentació electoral a l’adreça de l’estranger. Enviament per correu certificat.    Fins 30 de novembre (si hi ha recursos, fins 8 desembre).
3.    Enviament del vot. (opció 1)
L’interessat pot enviar el vot per correu a l’oficina del Consolat.  Fins el dia 15 de desembre
4.    Dipòsit del vot (opció 2). O bé l’interessat pot dipositar el vot en una urna habilitada al Consolat.  Del 16 al 18 de desembre.

VOT DELS CIUTADANS TEMPORALMENT A L’ESTRANGER
1.    Sol.licitud de vot per correu.
Aquesta sol.licitud de vot cal tramitar-la a l’oficina del Consolat.  Del 27 d’octubre al 21 de novembre
2.    Tramesa documentació electoral.
L’Oficina del Cens Electoral trametrà tota la documentació electoral a l’adreça indicada de l’estranger. Enviament per correu certificat.  Del 24 al 30 de novembre. (Si hi ha recursos: fins 8 desembre).
3.    Enviament del vot.
L’interessat ha de portar el sobre que conté tota la documentació electoral més el vot emès a l’Oficina de Correus.  Del 24 de novembre al 16 de desembre.

VOT BRAILLE
1.    Sol.licitud documentació vot Braille.  Del 27 d’octubre al 23 de novembre.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de les eleccions generals del 2015.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat