HABITATGE
HABITATGE Subvenció de la Diputació de Girona en una actuació de millora en un habitatge destinat a emergències residencialsL’Ajuntament d’Olot ha realitzat obres d’adequació en un habitatge, situat al barri de Pequin, per a destinar-lo a emergències residencials. L’actuació ha tingut un cost de 5.989’50 euros, import fiançant el 100% a través d’una subvenció atorgada per part de la Diputació de Girona per a l’obtenció de les condicions mínimes d’habitabilitat.

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat