ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB SOREA DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB SOREA DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA Es crea un fons per assumir, de forma total o parcial, la factura de l’aigua a les famílies en situació de precarietat i vulnerabilitatLa crisi econòmica ha comportant un empitjorament de les condicions de vida de les famílies que viuen al llindar de la pobresa i que han vist com els serveis més bàsics s’han convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar (l’anomenada pobresa energètica). L’impagament d’una factura esdevé un indici rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable. El treball conjunt des de les administracions amb les empreses subministradores és una peça important per detectar nous casos o per evitar la cronificació dels existents.

L’Ajuntament d’Olot i Sorea, amb la voluntat compartida de fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions de pobresa energètica i garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió residencial, han decidit formalitzar un acord i fixar un protocol en el que es regulin les actuacions a dur a terme davant de situacions de pobresa energètica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua i evitar talls de subministrament.

L’alcalde d’Olot, Josep M. Corominas i Xavier Ventayol, director de concessions de Catalunya Nord de Sorea han signat aquest dilluns 30 de novembre el conveni i el protocol que han d’ajudar a donar resposta a aquesta realitat. L’acord de col.laboració que té vigència inicial d’un any, estableix la creació d’un Fons de Solidaritat per un import total de 5.000 euros, assumits a parts iguals per l’Ajuntament d’Olot i SOREA. Es destinarà a la liquidació total o parcial del deute corresponent a la  factura del servei municipal d’aigua, d’aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels Serveis Socials. L’alcalde, Josep M. Corominas, ha subratllat “el fet de poder ajudar a les persones que no poden fer front a la despesa habitual i essencial com és l’aigua”. Per aquest motiu, ha afegit Corominas “des de l’Ajuntament i amb Sorea creem un fons de, 5.000 euros amb la voluntat de garantir que tothom tingui accés a un bé tan essencial com és l’aigua. Un gest fàcil d’explicar però molt important i pel qual agraeixo a Sorea haver arribar a aquest acord”.

El compromís signat aquest dilluns també determina el protocol d’actuació a seguir quan un usuari, titular d’una pòlissa de subministrament d’aigua, es troba en una situació econòmica molt desfavorable, no pot fer front al pagament del rebut de l’aigua. En cada cas s’estableix un procés a seguir en funció del lloc on es dirigeixi l’afectat. 

a)    Si l’usuari s’adreça a la companyia subministradora:
Sorea l’informarà de totes les possibilitats d’obtenir un ajut econòmic o descompte en la seva factura: tarifa per família nombrosa d’aigua i de cànon, tarifa social, etc., i l’indicarà quins són els tràmits i requisits que ha de complir per poder-ne gaudir. Davant casos d’impossibilitat de fer front al pagament de rebuts d’aigua de forma temporal o puntual, Sorea negociarà ajornaments del pagament de rebuts o fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos. 

Si es tracta de problemes continuats per fer front als rebuts d’aigua, Sorea remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva situació, a partir del Fons de Solidaritat o d’altres fons municipals. 

b)    Si l’usuari es dirigeix al Consorci d’Acció Social o bé a l’Ajuntament:
Els Serveis Socials del Consorci d’Acció Social informaran a l’usuari de les bonificacions i descomptes que pot gaudir per família nombrosa, o per tarifa social en cada concepte de la factura de l’aigua. Així mateix, l’ajudarà en la tramitació dels ajuts que, a tal efecte, li puguin correspondre. D’altra banda, també es valorarà si l’usuari es pot integrar al Fons Social creat amb aquesta finalitat.

L’Ajuntament, per mitjà dels seus Serveis Socials, comunicarà a Sorea els usuaris que, d’acord amb la normativa vigent, identifiqui com a vulnerables i/o es trobin en situació de risc d’exclusió.

c)    Si l’usuari deixa de pagar les factures:   
Quan un usuari no pagui les factures, se li enviarà una carta des de Sorea sol.licitant el pagament, i se li informarà de l’existència d’ajudes aprovades per fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

Tractant-se d’un subministrament de tipus domèstic, Sorea no inclourà l’usuari en una llista de possibles suspensions de subministrament fins que hi hagi com a mínim dos rebuts pendents de pagament, és a dir, l’acumulació de 6 mesos de consum, o bé un únic rebut si amb posterioritat han estat pagades al menys les dues factures posteriors, sempre d’acord al Codi de Consum de Catalunya. 

L’usuari s’hauria de dirigir als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva situació, a partir del Fons de Solidaritat o d’altres fons municipals. 

El regidor de Benestar Social d’Olot, Josep Berga, ha indicat que “treballem per poder signar aquest compromís amb més empreses de proximitat, especialment amb companyies que subministren altres serveis bàsics per als nostres ciutadans”.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat