ACTUALITZACIÓ: TELETREBALL
ACTUALITZACIÓ: TELETREBALL L’Ajuntament d’Olot manté l’activitat gràcies al teletreball.Amb l’aprovació de les mesures establertes per part de la Generalitat de Catalunya i la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern Central, l’Ajuntament d’Olot ha determinat un seguit d’actuacions en l’àmbit municipal amb l’objectiu de prevenir la propagació del COVID-19.

 

Tot i que s’ha restringit l’atenció presencial, l’Ajuntament ofereix atenció telefònica a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (de dilluns a divendres de 8 a 14h al 972 27 91 01) i la resta de dies i durant les 24h al 972 97 91 33 de la Policia Municipal. Les gestions també es poden realitzar via telemàtica de forma ininterrompuda mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat.


 

Per tal de poder mantenir l’activitat municipal, el personal de l’Ajuntament i els organismes autònoms treballa de forma telemàtica. Les diferents Àrees i Serveis  continuen realitzant la seva activitat gràcies al teletreball. Des de l’Àrea d’Informàtica s’ha posat en marxa un dispositiu que permet als treballadors municipals treballar des de casa i estar en connexió amb les dependències municipals, fent que la Corporació pugui continuar activa.

 

 

 

 

Amb l’objectiu de continuar avançant en els projectes de ciutat, aquesta setmana tindrà lloc el ple d’aquest mes de març. La convocatòria tindrà lloc aquest divendres 27 de març i serà telemàtica. Començarà a les 9h del matí i tindrà caràcter extraordinari ja que la de dijous passat es va haver d’ajornar (consulta ordre del dia aquí). Els 21 regidors i regidores de l’Ajuntament d’Olot prendran part de la sessió que, per primera vegada a la història de la Corporació, no serà presencial. La disposició addicional tercera del Decret Llei 07/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública estableix que els òrgans poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptant acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o greu risc col·lectiu com l’actual estat d’alarma.

 

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat