LA CIUTAT DELS DETALLS REP 1.344 SOL.LICITUDS EN 5 MESOS
LA CIUTAT DELS DETALLS REP 1.344 SOL.LICITUDS EN 5 MESOS Són les demandes registrades en el que portem d'any al programa de millora i conservació de la ciutat  

En el que portem d’any (d’1 de gener a 30 de maig), la Ciutat dels Detalls ja ha rebut 1.344 sol·licituds de millora de la ciutat. Si se segueix aquest ritme, s’igualaran les 3.221 demandes rebudes al llarg del 2015 i que va suposar un augment de 450 peticions (16,2%) en relació al 2014, quan se’n van comptabilitzar 2.771. Per tant, al llarg del 2015 i també en el que portem de 2016 s’han presentat una mitjana de gairebé 9 peticions al dia (268 al mes) a aquest programa que canalitza les demandes, les queixes i els suggeriments dels ciutadans d’Olot sobre la conservació i el manteniment de la ciutat.  La regidora d’Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà, Nuria Fité, ha destacat “la bona resposta que any rere any obté la Ciutat dels Detalls que els ciutadans ja han incorporat com una eina de comunicació amb l’Ajuntament per a la millora de la ciutat”.

 

Pel que fa a la tipologia de sol·licituds, les demandes principals han estat sobre:

-          Enllumenat públic. 624 sol·licituds (19,37% del total)

-          Mobiliari públic. 476 sol·licituds (14,44%)

-          Senyalització viària (manteniment conservació). 415 sol·licituds (12,88%) 

-          Forat localitzat en una vorera o paviment. 341 sol·licituds (10,58%)

-          Manteniment de jardins públics. 267 sol·licituds (8,28%)


  

Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà es recullen les demandes de la Ciutat dels Detalls i es deriven al departament de l’Ajuntament que se n’ha de fer càrrec. Al 2015, un 73,76 % de les peticions s’han fet arribar a la Brigada; un 7,18% al SIGMA (residus, espais verds i salut pública); un 5,46 % a Obra Pública, un 4,47 % a Urbanisme; a Via Pública hi ha arribat 1,67% del total; a la Policia Municipal 1,24% i el 2,8% s’han mantingut a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

 

Al 2015, s’han resolt 2.976 entrades. En comparació a les 3.221 peticions rebudes, representa un 92,39% del total. Això no vol dir que s’hagin resolt les entrades del mateix any sinó que es poden haver solucionat qüestions d’altres anys. El grau de resolució, però, es manté per sobre del 90%. Cal tenir en compte que alguns dels tràmits són de ràpida resolució -com per exemple un canvi de bombeta- i n’hi ha que necessiten un procés més llarg.


Del total de demandes rebudes durant el 2015, 129 es van fer de forma presencial (3,95%), 290 (8,88%) via telefònica i 2.802 sol·licituds més (87,17%) van arribar a l’Ajuntament a través del formulari web. La majoria de les entrades de l’any 2015 es van fer de forma telemàtica, una via que va augmentant any rere any. Al 2012 i 2013 van ser el 84% del total de sol·licituds rebudes, al 2014 va pujar al 88% i al 2015 ha estat del 87% (malgrat que el canal telemàtic ha baixat aquest 2015 un punt en relació a l’any anterior, les demandes que han arribat per aquesta via han estat 179 més que al 2014. La resta de canals (el presencial i el telefònic) també han durant aquest 2015.              

 

“Tenim ciutadans actius, però també entitats, associacions i comunitats de veïns que utilitzen aquest canal” ha explicat Carme Juanola, responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot. La regidora Núria Fité també ha afegit que “tenim ciutadans molt implicats en la Ciutat dels Detalls: és una manera de detectar on hi ha coses a millorar i és més fàcil poder-hi intervenir en el dia a dia”.

 

Veient les dades del 2015 i les que ja s’han començat registrar aquest 2016, l’Ajuntament es marca com a prioritat continuar apostant per la Ciutat dels Detalls com a com eina molt efectiva per al dia a dia de la ciutat. Perquè pugui arribar a més ciutadans, es vol donar  conèixer aquest programa i especialment la via telemàtica per  reduir els desplaçaments presencials del ciutadà.

 

La Ciutat dels Detalls es va posar en marxa l’octubre de 2011 i ha esdevingut una de les principal vies de comunicació dels ciutadans d’Olot amb l’Ajuntament. La bona acceptació que està tenint ha fet que altres municipis s’hagin interessat per conèixer el seu funcionament i estudiïn la seva implantació.

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat