ACTUALITZACIÓ: TERMINIS
ACTUALITZACIÓ: TERMINIS Suspensió extraordinària dels terminis administratius i atenció a la ciutadaniaArran de la situació d’emergència declarada per la propagació del coronavirus COVID-19, se suspenen i interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendran en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma o les seves possibles pròrrogues (disposició  addicional 3ª).imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat