OLOT TINDRÀ UN NOU DIPÒSIT D’AIGUA
OLOT TINDRÀ UN NOU DIPÒSIT D’AIGUA La Junta de Govern Local d’aquest dijous ha aprovat el programa d’inversions del servei d’aigua que inclou la construcció d’un segon dipòsit per OlotEl sistema d’abastament d’aigua potable d’Olot té una capacitat d’emmagatzematge total de 8.200 metres cúbics, distribuïda entre els diferents dipòsits repartits per la ciutat i una zona de captació concentrada al Parc Nou. Una part de la ciutat es nodreix principalment del dipòsit de reserva municipal situat a la Muntanya Pelada, amb una capacitat d’emmagatzematge d’uns 5.000m³.

 

 

 

El creixement demogràfic d’Olot dels últims anys ha comportat que la infraestructura hidràulica existent treballi prop del límit de la seva capacitat. Per fer-hi front, s’ha projectat la construcció d’un nou dipòsit de 5.000m³ i un punt de captació que dupliqui la capacitat d’emmagatzematge i aforament actuals. El regidor d’Infraestructures i Via Pública, Josep Gelis, ha destacat “la importància d’aquesta actuació que ens permet doblar la capacitat actual i resoldre possibles incidències que es puguin produir”.

 

 

Amb la nova instal·lació projectada s’aconsegueix: 

 

-          no dependre únicament d’un únic punt de captació

-          duplicar la capacitat d’emmagatzematge

-          desdoblar la xarxa de distribució existent a la ciutat, garantint el subministrament en cas de fallida del punt de distribució actual. Permetrà que els dos dipòsits puguin omplir-se des de qualsevol dels dos punts de captació, ja que el nou dipòsit projectat es situa a la mateixa cota que l’existent a la Muntanya Pelada.

 

El nou dipòsit es situarà al vessant nord-oest de Batet, sobre el barri de Benavent (concretament al sector SUD 4 Batet – La Vila, en uns terrenys pròxims al mas la Clapera). Serà de forma rectangular, de dimensions aproximades 53,30m de llarg per 20,40m d’ample i 6,75m d’alçada i amb una capacitat màxima d’aforament d’uns 5.000 m³ d’aigua. Es projecta de forma semisoterrada per tal de reduir l’impacte paisatgístic i millorar la integració amb l’entorn. Pel que fa al nou punt de captació, s’ubicarà en una parcel·la sota la Ronda de les Fonts.

 

El projecte ha estat redactat per Plana Hurtós Enginyers amb col·laboració dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot i els serveis tècnics de SOREA, empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa municipal que es farà càrrec del més d’un milió d’euros de cost del projecte, tal com estableix la concessió del servei. La Junta de Govern Local d’aquest dijous ha aprovat aquest dijous el programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029 dins la qual s’inclou l’actuació.

 

 

La construcció del nou equipament es realitzarà en dues fases:                 

 

-          La primera, inclou els treballs de construcció i accés del nou dipòsit, i la part de canonades corresponent al tram que transcorre des d’aquest punt a l’Avinguda Sant Jordi, on es preveu la connexió a la xarxa existent.

-          La segona, contempla els treballs de construcció del nou punt de captació i la part de canonades corresponent al tram que transcorre des d’aquest fins a l’Avinguda Sant Jordi, on es preveu la connexió definitiva amb les canonades de la primera fase.

Les obres del nou dipòsit d’aigua d’Olot és previst que comencin el proper mes d’agost i que tinguin una durada de deu mesos. Es preveu que estigui en funcionament el juny de 2019.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat