ASSOCIACIONS BEN GESTIONADES, ASSOCIACIONS AMB FUTUR
ASSOCIACIONS BEN GESTIONADES, ASSOCIACIONS AMB FUTUR S'engega una iniciativa per facilitar els tràmits fiscals i laborals a les entitatsA conseqüència dels canvis de normativa que afecten especialment les associacions, representants de diferents entitats s’han dirigit a l’Ajuntament d’Olot per mostrar la seva inquietud davant el desconeixement que tenen respecte a les obligacions que han de complir (tant a nivell fiscal com laboral), i quines repercussions poden tenir per les entitats i les persones que les representen.
 
Després de les conferències sobre els canvis de normativa que es van portar a terme durant el 2015, des de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa s’ha volgut fer un pas més facilitant que les entitats puguin rebre un assessorament a nivell individual i informació adaptada en funció de com sigui cada entitat i les activitats que dugui a terme.

És per aquest motiu que l’Ajuntament, amb el suport de diferents assessories de la ciutat, engega una campanya que consisteix en una primera visita gratuïta a una de les assessories que s’han sumat a la iniciativa. L’objectiu és que les entitats puguin informar-se i assessorar-se sobre tot allò que han de complir en l’àmbit fiscal i laboral. L’assessoria farà una primera valoració gratuïta i oferirà un pressupost el més ajustat possible en funció de la particularitat de cada entitat. La voluntat és facilitar a les associacions que volen gestionar-se correctament, informació de què han de fer i quines implicacions té per la seva entitat, i d’aquesta manera estar en condicions de poder decidir com organitzar-se.
 
Per poder-se  acollir a la iniciativa les associacions que ho desitgin han de passar a recollir un val a partir del 17 de març al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (plaça Palau, 8) o a l’Institut Municipal de Promoció d’Olot (Tomàs de Lorenzana, 15). Amb aquest val es podrà  sol.licitar hora de visita abans del 8 d’abril. Caldrà presentar el val en el moment de la trobada.
 
 
Per a més informació:
- Institut Municipal de Promoció d’Olot 972 26 01 52 (extensió 1)
- Consorci Acció Social de la Garrotxa 972 26 66 44


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat