COBRAMENT DEL REBUT DE L'IBI
COBRAMENT DEL REBUT DE L'IBIL’Ajuntament d’Olot comunica que, a partir de l’1 d'abril i fins al 31 de maig, es procedirà al cobrament de l’Impost de Béns Immobles (IBI), d’acord als paràmetres següents:

 

- Els rebuts domiciliats d'import igual o superior a 100 euros es fraccionaran en dos terminis. El primer, a 31 de maig, correspondrà al 60% de l’import del rebut i a 30 de setembre, el 40% restant. Aquelles persones que vulguin pagar la totalitat del rebut el proper 31 de maig han de sol·licitar-ho a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (situada a la planta baixa de l'Ajuntament) abans del 30 d’abril.

 

- Els rebuts no domiciliats i també d'import igual o superior a 100 euros no es fraccionaran. En aquest cas, els titulars rebran informació del pagament que podran fer efectiu per internet o a través de les entitats bancàries abans del 31 de maig. Els ciutadans que es vulguin acollir de forma automàtica al fraccionament del rebut (60% a 31 de maig i 40% al setembre) i que no tinguin domiciliat el rebut, cal que facilitin les dades per a la seva domiciliació a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. Tenen temps fins el 30 d’abril.

 

- Els rebuts domiciliats d’import inferior a 100 euros, es procedirà al cobrament del 100% del rebut el proper 31 de maig.

 

- Per últim, els rebuts fraccionats (50%, 25% i 25% de l’import) amb anterioritat a aquest exercici, es mantenen els terminis atorgats. En aquest cas, el cobrament es realitzarà els dies 31 de maig, 30 de setembre i 30 de novembre.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat