ACCIONS DEL PIAM DEL NUCLI ANTIC
ACCIONS DEL PIAM DEL NUCLI ANTIC Accions en captació i rehabilitació d’habitatge, donar continuïtat al Taller dels Sastres i la millora de la places i il.luminació accions del 2020
 

 El passat dimecres 4 de març es va reunir per vuitena vegada el Consell de Barri del Nucli Antic des de la seva constitució el 3 de maig de 2018 amb l’objectiu de prioritzar les actuacions recollides en el PIAM que es duran a terme durant el 2020, tenint en compte les accions realitzades el 2019 i el pressupost municipal previst per aquest any (150.000 €).

 

 

 

 

En aquest sentit, es va prioritzar la realització de la 2a part de l’estudi d’habitatge per tal de tenir una radiografia estructural, d’ús, d’accessibilitat, energètica, estètica, social, urbanística i econòmica dels aproximadament 400 habitatges i locals del centre de la ciutat que no es van incloure a la primera part de l’estudi, identificant-ne i categoritzant-ne les necessitats, oportunitats i previsions futures. Com a intervenció singular al paisatge, enguany s’ha prioritzat l’execució d’un mural a la paret de Ca la Bouera de la plaça Campdenmàs. Aquesta acció està liderada per l’AOAPIX i l’AAVV del Nucli Antic, i es preveu poder-la inaugurar a l’octubre.

 

 

 

 

La tercera acció prioritzada fou donar continuïtat al Taller dels Sastres, un projecte que es va iniciar a mitjans del desembre de 2018 i que té per objectiu reactivar l’activitat de la zona a través de la recuperació i dinamització de locals buits, fomentant la instal·lació d’activitats de caràcter singular portades a terme per artesans, artistes i creadors (wwww.eltallerdelssastres.cat). Aquesta acció consistirà, per una banda, en la consolidació del projecte a través de la dinamització dels locals actuals, implementar un punt d’interès artesanal, dinamitzar l’espai i organitzar esdeveniments i, per l’altra, obrir una nova convocatòria per activar 1 o 2 locals més amb artesans.

 

 

Dins el pla de millora de places de proximitat realitzat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner en el marc de les accions prioritzades pel 2018, es va acordar realitzar un projecte de millora de la plaça Pia Almoina amb l’objectiu principal de augmentar el confort d’aquest espai a través de la vegetació, la instal·lació d’una font, la millora del mobiliari i l’entorn edificat, entre d’altres. Amb la idea de poder millorar més espais públics del centre de la ciutat de cares el 2021, també es va prioritzar la redacció dels projectes de millora del passeig de la Muralla, la plaça del Carme, la plaça de l’Àngel i la plaça Major. Per aquesta última, el procés constarà de 3 fases: una fase de diagnosi amb sessions de treball amb veïns, comerciants, entitats i organismes municipals que organitzen actes a la plaça, un anàlisi de casos d’èxit de places semblants i un estudi d’alternatives de paviment en relació a altres espais públics del centre de la ciutat; un avantprojecte on s’estudiaran les alternatives d’intervenció a nivell tècnic, funcional, econòmic, compositiu... i un projecte constructiu, tant de paviment com d’instal·lacions, mobiliari, etc.

 

 

 

També es preveu la millora de la il·luminació de dos espais: la casa Pujador posant-hi un enllumenat ornamental a la façana per tal de dignificar-la com a patrimoni cultural de la ciutat (la qual cosa representa la finalització de la millora de la plaça del Conill executada durant el 2019 en el marc del PIAM) i la plaça del Carme, millorant l’enllumenat vial i instal·lant un enllumenat ornamental a la façana de l’Escola d’Art i Superior de Disseny.

 

 

 

 

Finalment també es portaran a terme accions en captació i rehabilitació d’habitatge per a la seva mobilització amb la idea de realitzar actuacions integrals que generin el màxim impacte al barri i no només en una finca específica, tal com s’està fent amb les àrees d’oportunitat treballant les propostes per illes.

 

 

El Consell de Barri és un espai de participació que dóna continuïtat al grup motor constituït per a l'elaboració del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic amb representants veïnals, socials, culturals, econòmics... del centre històric, incorporant representació tècnica i política municipal. Té per objectiu fer el seguiment i priorització de les accions de millora, l'avaluació i redefinició de les línies de treball, així com l'impuls de les activitats incloses al Pla. 

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat