NOU PAS PER A LA DEFINICIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME
NOU PAS PER A LA DEFINICIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME La setmana que ve, amb els grups de discussió, s'inicia la segona fase del projecteEl passat mes d’octubre, l’Ajuntament d’Olot va iniciar el procés per a la creació del Servei Integral de Suport a l’Associacionisme, el SISA. Fins a principis de gener, totes les entitats de la comarca han pogut respondre el qüestionari que se’ls va fer arribar per correu electrònic en què se’ls demanava que responguessin diferents qüestions: l’any de constitució de l’entitat, el nombre de persones implicades, les activitats que organitzen, les fonts de finançament, entre altres aspectes.

El qüestionari, tot i que adaptat a la realitat de la comarca, formava part d’una macro enquesta catalana: el Panoràmic, un projecte que va néixer l’any 2014 a Barcelona amb l’objectiu de ser “una eina per a la millora i l’enfortiment del món associatiu”. Una recerca impulsada pel Consell d’Associacions de Barcelona i l’Observatori del Tercer Sector que aporta informació sobre l’abast del teixit associatiu i posa de manifest la seva força. Aquesta macro enquesta de les organitzacions es duu a terme a tot Catalunya i aquest passat 2015, coincidint amb la seva 2a edició, ha tingut un èmfasi especial a la comarca de la Garrotxa.
Un centenar d’entitats de diferents àmbits (esportives, culturals, socials, veïnals,...) han respost el Panoràmic a la Garrotxa. Les dades recollides ofereixen una diagnosi global del teixit associatiu a la comarca, al qual caldrà afegir una visió numèrica i qualitativa que s’obtindrà en la segona fase d’aquest procés que ara s’inicia.

Durant aquest mes de març, des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i de forma conjunta amb l’Observatori del Tercer Sector, s’organitzaran tres grups de discussió amb persones d’entitats de diferents àmbits. La primera de les sessions s’ha programat per aquest dilluns 7 de març a 2/4 de 8h del vespre a l’edifici del carrer Lliberada Ferrarons. L’endemà, al mateix lloc, tindrà lloc dues sessions: una, a partir de les 5h de la tarda i l’altra a 2/4 de 8h. 

“Partint de la informació obtinguda amb el qüestionari, es treballarà per detectar els punts forts i les necessitats de les entitats que es recollirà en l’informe que es presentarà públicament ben aviat” ha explicat el regidor de Cohesió Social i Atenció a les Persones, Josep Berga. La previsió és que l’informe es presenti públicament a mitjans d’abril a totes les entitats garrotxines. Aquest acte serà l’inici de la tercera fase del Panoràmic Garrotxa, la de participació de les entitats d’Olot en la definició d’un servei que ha de ser diferent, innovador i compartit entre entitats i ajuntament. El Servei Integral de Suport a l’Associacionisme, el SISA, ha de respondre a les necessitats pròpies de les associacions, ha d’estar consensuat i dissenyat des d’elles i ha de garantir una igualtat en el tracte i un accés equitatiu als recursos de totes les entitats de la comarca amb la finalitat última d’enfortir encara més el teixit associatiu olotí.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat