L’AJUNTAMENT FRACCIONARÀ DE FORMA AUTOMÀTICA ELS REBUTS DE L’IBI
L’AJUNTAMENT FRACCIONARÀ DE FORMA AUTOMÀTICA ELS REBUTS DE L’IBI La mesura afecta els rebuts domiciliats, amb un import igual o superior als 100 eurosL’Ajuntament d’Olot fraccionarà per aquest exercici 2016 els rebuts de l’Impost de Béns Immobles (IBI), sempre que siguin d’un import igual o superior als 100 euros i que es trobin domiciliats en una entitat financera. En aquests casos, es carregarà l’import al compte corrent facilitat en dos  terminis: el primer, a 31 de maig, correspondrà al 60% de l’import del rebut i a 30 de setembre, el 40% restant.

 

Per a la resta de rebuts, el termini de pagament finalitzarà el 31 de maig.

 

Aquelles persones que, tot i complir les anteriors condicions, vulguin pagar la totalitat del rebut el proper 31 de maig han de sol·licitar-ho a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (situada a la planta baixa de l'Ajuntament) abans del 30 d’abril.
 

Els rebuts fraccionats (50%, 25% i 25% de l’import) amb anterioritat a aquest exercici, es mantenen els terminis atorgats. En aquest cas, el cobrament es realitzarà els dies 31 de maig, 30 de setembre i 30 de novembre.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat