ENERGIA SOLAR
ENERGIA SOLAR Instal·lació de panells solars fotovoltaics a l’escola bressol del MorrotL'Ajuntament d'Olot posarà una nova instal·lació d'energia solar per a autoconsum a la coberta de l’escola bressol la Gredera del Morrot. La instal·lació disposarà de  16 panells solars fotovoltaics policristal·lins de 255 Wp, sobre una estructura metàl·lica orientada al sud.

 

La previsió és d'una producció anual de 5.730 kWh que permetrà un estalvi de 1.187€/any en la factura elèctrica de la municipalitat. També preveuen que la instal·lació serveixi per reduir les emissions de CO2 en 2,75 tones anuals. La voluntat, també, és que serveixi per fomentar l'ús de les energies renovables i, en concret, de les instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. L’escola bressol funciona en horari diürn i durant 11 mesos a l’any, fet que permet que la major de l’energia produïda per la instal·lació solar fotovoltaica, pugui ser consumida en el mateix edifici, mentre que l’excedent d’energia produït que no es pugui consumir s’injectarà a la xarxa i serà reconeguda en forma de compensació. La instal·lació permet visualitzar les dades de producció mitjançant un equip informàtic o bé des d'un smartphone.

 

El cost d'aquest equipament ha estat de 10.876,83 €, dels quals 8.000 € han procedit de la campanya "Del Pla a l'acció" (2018-2019) que promou la Diputació de Girona i, la resta, han estat aportats pel mateix Ajuntament d’Olot.

 

Aquesta actuació, recollida en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible d’Olot, segueix en la mateixa línia de les polítiques endegades per l’actual Govern Municipal de divulgar, fomentar i implementar les energies renovables i l’estalvi energètic a la ciutat d’Olot, intentant així assolir el compromís del Pacte d’Alcaldes d’Europa que en el seu moment es va signar.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat