LA FRACCIÓ ORGÀNICA A OLOT
LA FRACCIÓ ORGÀNICA A OLOTA Olot, es recullen diàriament 1,1 quilos de deixalles per ciutadà, dels quals un 34% provenen de la recollida selectiva, distribuïts en 15% matèria orgànica, 8% paper i cartró, 7% envasos lleugers i 4% vidre. El 66% restant, que són 0,72 quilos per persona, provenen del rebuig.

Tot i que la selecció de residus ha augmentant a Olot, hem passat de seleccionar el 26% dels nostres residus l’any 2012 a un 34% actual, des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olot es vol fer una crida als veïns d’Olot perquè aquestes xifres puguin continuar millorant. El regidor de Medi Ambient, Josep Guix, ha explicat que “l’objectiu que ens hem fixat és reduir els residus que entren a l’abocador i augmentar els materials que es reciclen”. En aquesta línia, s’estan preparant diferents actuacions encaminades a la millora de la quantitat i la qualitat dels residus generats.

Pel que fa a la fracció orgànica, el nivell de selecció per habitant/dia a Olot (0,17 quilos diaris) està per sobre del nivell mitjà de Catalunya (que és del 0,14 quilos). Al llarg de l’any, es generen una mitjana de 2.000 tones de FORM (Fracció Orgànica de Residus Municipals), que arriben a la Planta de Compostatge per al seu posterior tractament.

La matèria orgànica està formada per restes de la preparació del menjar, restes sobrants de menjar i aliments en mal estat i restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.). Aquest material, després de ser dipositat al contenidor marró és traslladat a la Planta de Compostatge comarcal, inaugurada a fa 10 anys a la ciutat d’Olot, on es realitza el tractament corresponent. Aquest consisteix en la descomposició d’aquest residu, controlant les condicions de temperatura i oxigen.

El resultat és el compost, amb nombrosos beneficis i aplicacions. La utilització del compost com a adob en l’agricultura té un gran interès, ja que la presència d’aquest producte al sòl en proporcions adequades és fonamental per tal d’assegurar la fertilitat i evitar la desertització. A més el compost té una sèrie de propietats que produeixen uns efectes en el desenvolupament de les plantes molt favorable.

“La Planta de Compostatge ofereix compost a totes les persones que hi estiguin interessades”
ha afirmat explicat el regidor Josep Guix que ha recordat que “qualsevol ciutadà pot recollir compost de forma totalment gratuïta acudint directament a la Planta de Compostatge, que està oberta diàriament de 8 del matí a les 6 de la tarda”. Durant l’any 2015 es van obtenir unes 1.000 tones de compost destinats a agricultura, jardineria i horta domèstica.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat