OLOT CREARÀ UN SERVEI INTEGRAL DE SUPORT A LES ENTITATS
OLOT CREARÀ UN SERVEI INTEGRAL DE SUPORT A LES ENTITATS L’Ajuntament impulsa un procés participatiu per posar en marxa aquest nou serveiOlot compta amb un teixit associatiu molt ampli. Són moltes les associacions actives que existeixen i que, a través del voluntariat i dels centenars de persones que en formen part, dediquen molts esforços a potenciar i donar vida a la ciutat. Aquest factor sumat a la riquesa del teixit associatiu -que és present en gairebé tots els àmbits: educatiu, cultural, social, esportiu, juvenil, mediambiental,...- justifica i evidencia la necessitat de donar suport i acompanyar a les entitats des de l’administració per tal de fer, conjuntament, d’Olot una ciutat més activa i participativa.

Les associacions es relacionen bàsicament amb els tècnics de l’administració amb els quals comparteixen àmbit. Un club esportiu, per exemple, està en contacte amb l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, una AMIPA amb l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, una entitat d’àmbit social amb el Consorci d’Acció Social,... i així en tots els sectors, llevat de casos puntuals de col.laboracions d’entitats de diferents disciplines. Les diferències entre els agents que treballen amb associacions a la ciutat implica l’existència de diferents criteris, recursos i maneres de col.laborar que aporten molta riquesa en l’àmbit específic de cada associació però que, en canvi, no garanteixen la igualtat de tracte i l’accés equitatiu als recursos de totes les entitats. El regidor de Benestar Social, Josep Berga, ha explicat que “amb cada entitat parlem de locals, del nou marc jurídic, de xarxes de relació o d’ajudes al finançament o difusió... El que proposem ara és disposar d’una diagnosi que ens permeti crear un servei integral de suport a les associacions que ajudi a millorar i enfortir la riquesa de la nostra ciutat”.

Aquesta realitat és el punt de partida pel qual l’Ajuntament d’Olot planteja la necessitat de crear un servei únic d’atenció a les entitats que doni suport a totes les associacions del municipi. Abans de posar-lo en marxa, s’ha cregut oportú engegar un procés participatiu amb la voluntat que tots els agents implicats, no només donin la seva opinió, sinó que també puguin ajudar a definir-lo i col.laborar-hi de manera activa. L’objectiu és que el nou servei que es posi en marxa surti, en la mesura del possible, d’una gestió col.laborativa entre les entitats i l’administració pública.

La primera fase d’aquest procés, iniciat aquest mes d’octubre, ha estat la seva diagnosi. A través del Panoràmic, una macro enquesta de les organitzacions a nivell de tot Catalunya, s’han començat a recollir les dades de les entitats d’Olot. L’any de constitució, el nombre de persones que en formen part, les activitats organitzades i el finançament... són algunes de les preguntes que han de respondre les entitats a través del portal del Panoràmic (www.elpanoramic.org/garrotxa). Els tècnics municipals són els encarregats de realitzar el treball de camp, intentant que el màxim nombre d’associacions responguin el qüestionari.
 
El Panoràmic és un projecte que va néixer l’any 2014 i té per objectiu ser “una eina per a la millora i l’enfortiment del món associatiu. Es tracta d’una recerca impulsada pel Consell d’Associacions de Barcelona que aporta informació sobre l’abast del teixit associatiu i posa de manifest la seva força, disposant de dades sobre la seva situació i evolució”. Enguany s’ha posat en marxa la 2a edició del Panoràmic, de la qual participa Olot. L’Observatori del Tercer Sector ha dissenyat el qüestionari del Panoràmic, que s’ha adaptat a la realitat de la ciutat.

Actualment, a Olot es calcula que hi ha unes 418 entitats, de les quals 50 ja han respost el qüestionari. Les associacions tenen temps fins a finals d’any per contestar les preguntes que els ha fet arribar el seu tècnic municipal de referència o bé l’Observatori del Tercer Sector a través d’un correu electrònic. També poden consultar el web  www.elpanoramic.org/garrotxa i respondre el qüestionari on line.

Les dades recollides gràcies al Panoràmic permetran configurar un únic mapa d’associacions d’Olot, sense diferenciar-los per àmbits. Un cop es disposi de les dades de l’enquesta, serà l’Observatori del Tercer Sector l’encarregat de realitzar un informe que descrigui el teixit associatiu de la ciutat. Anna Casamitjana, coordinadora del Servei d'Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ha concretat que “el pas següent, previst per principis de 2016, serà la constitució de grups de discussió amb persones d’entitats de diferents àmbits i tècnics de l’administració per tal de poder completar, amb dades qualitatives, els resultats de la diagnosi”. A continuació es presentaran públicament els informes obtinguts. S’iniciarà, així, una segona fase participativa, en un treball conjunt entre tècnics i entitats, per tal de definir el nou servei integral de suport a l’associacionisme d’Olot.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat