LLISTAT DE PLANEJAMENT EN TRÀMIT
PAGINA EN CONSTRUCCIÓ: En aquests moments estem entrant les dades per tal d’enllestir aquesta pàgina web. Per qualsevol consulta podeu posar-vos amb contacte amb l’Oficina d’Informació Urbanística d’aquest Ajuntament Perdoneu les molèsties

Títol
Plànol / Ref
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM P.A: 01.13 CARRER PARRA (MPOUM-27)
POSTERIOR POUM 2003
42 / MPOUM 27
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM MPOUM 36,"CAN SERRA"FITXA 35 DEL CATÀLEG DE BÉNS, PUIG DEL ROSER OLOT
POSTERIOR POUM 2003
32 / MPOUM 36
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN LES FINQUES DEL CARRER DE SANT CRISTÒFOR NUMS. 8 I 12
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 48
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM MPOUM 49 PA 01.01 I ESPAI CONFRONTANT PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN EQUIPAMENT CULTURAL
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM 49
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM SECTOR 4 SUD BATET-LA VILA ZONA D'ESTRUCTURES DELS SERVEIS URBANÍSTICS 5.1 NOU DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA MPOUM 43
POSTERIOR POUM 2003
/ MPOUM-43
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ POLÍGON D'ACTUACIÓ P.A. - 10.02 CARRER ESTEVE MOLAS
POSTERIOR POUM 2003
1 / PA-10.02
PLA DE MILLORA URBANA - CARRERS: ESTEVE MOLAS, MESTRE VIVES I COMPOSITOR NARCÍS PAULÍS
POSTERIOR POUM 2003
14 / PMU 18
PLA DE MILLORA URBANA - POU DEL GLAÇ 3
POSTERIOR POUM 2003
15 / PMU 19

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat