2.- Decret de cessió de locals públics durant la campanya informativa per la consulta popular

Versió per imprimir
JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, Alcalde President  de l’Ajuntament d’Olot,
en us de les facultats que m’atorga la legislació vigent,

D E C R E T O:
Núm. expedient: VPB12016000014
Núm. referència: X2016009820

Pel que fa a la cessió de locals públics durant la campanya informativa per la consulta popular sobre els correbous, vista la Llei 10/2014 de 26 de setembre de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, i vist el decret de convocatòria de la consulta popular de data 27 d’abril de 2016 per decidir dues qüestions: a) si Olot ha de deixar de d’organitzar correbous i b) si la variant d’Olot es considera una obra urgent i prioritària, a continuació es relacionen els locals públics reservats per a la realització d’actes de campanya
per part de les organitzacions i formacions polítiques interessades en el procés.

- SALA D’ACTES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D’OLOT:
18 i 23 de maig (segons horari del centre)

- SALA D’ACTES DE L’HOSPICI:
18 i 19 de maig (segons horari del centre)

- AUDITORI DEL CASAL MARIÀ:
27 i 29 de maig (segons horari del centre)

- SALA EL TORÍN:
22 i 24 de maig (segons horari del centre)

En cas de necessitar material de la Brigada Municipal per a la celebració de l’acte (cadires,taules...), aquest es deixarà sense cap cost; per contra, les despeses de les  empreses concessionàries   dels   espais   públics   (so,   il·luminació,   neteja...)   aniran   a   càrrec   dels organitzadors de l’acte.

Olot, 3 de maig de 2016

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat