Passeig Ramon Guillamet, 10 - 17800 OLOT
Tel. 972 27 91 01 - a/e: atencioalciutada@olot.cat

MENU PRINCIPAL > Ajuntament > Tauler d'anuncis > Notícies > ACTUALITZACIÓ: TERMINIS

ACTUALITZACIÓ: TERMINIS
ACTUALITZACIÓ: TERMINIS Suspensió extraordinària dels terminis administratius i atenció a la ciutadaniaArran de la situació d’emergència declarada per la propagació del coronavirus COVID-19, se suspenen i interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendran en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma o les seves possibles pròrrogues (disposició  addicional 3ª).imprimir