Passeig Ramon Guillamet, 10 - 17800 OLOT
Tel. 972 27 91 01 - a/e: atencioalciutada@olot.cat

MENU PRINCIPAL > Ajuntament > Tauler d'anuncis > Notícies > NOVETATS AL MERCAT SETMANAL

NOVETATS AL MERCAT SETMANAL
NOVETATS AL MERCAT SETMANAL Mentre avança el retorn de les parades al Firal, s'introdueixen una sèrie de mesures per continuar millorant el mercat dels dillunsAmb la remodelació del Passeig d’en Blay, les 48 parades d’alimentació i planter que estaven al Firal s’han traslladat a la plaça Balmes i carrers adjacents (Berga i Boada, Francesc Montsalvatge, Ramon Guillamet i Bernat Vilar). Amb aquest canvi, el mercat ha conservat la seva continuïtat amb les parades de roba i complements que es continuen trobant al passeig de Ramon Guillamet i al carrer Bolós.

A partir d’aquest mateix moment ja es va començar a planificar el retorn del mercat al Firal una vegada finalitzin les obres amb la idea d’aprofitar la millora urbanística de l’espai on hi ha hagut tradicionalment el sector d’alimentació i planter per introduir també millores en l’organització, la neteja i selecció de residus, entre altres aspectes que es detallen a continuació:

1.    Millora de l’espai físic de l’espai urbà destinat al mercat
L’organització de les parades al Firal s’ha realitzat tenint en compte criteris com:
-  S’han agrupat les parades per producte de venda. Les que venen planter se situaran al principi del passeig, les de venda de fruita i verdura de producció pròpia i/o ecològica es trobaran al centre i la resta s’ubicaran a la zona sud.
-  Les parades més grans i que venen al mercat amb vehicles més llargs i pesants es situaran a la zona sud i als laterals del passeig.
- S’ha previst suficient espai al darrera de cada parada per tal que els marxants puguin disposar amb comoditat les mercaderies de venda, evitant la presència de vehicles estacionats al seu darrera i facilitant-ne l’aparcament en zones properes. En aquest sentit, l’Ajuntament reservarà dues zones d’estacionament properes al mercat per tal que els marxants hi puguin deixar els vehicles.
-  S’han deixat zones de pas entre línies de parades per facilitar la circulació dels compradors per totes les zones del mercat, així com un passadís central de més de dos metres d’ample per a la circulació còmode dels compradors.
- La zona del mercat esdevindrà per a ús exclusiu dels vianants durant l’horari del mercat (de 9 a 14 hores). Per facilitar l’aparcament i accés dels usuaris al mercat, es preveu que els marxants puguin oferir pàrquing gratuït als compradors.

2.    Millora de les parades del mercat setmanal
El dilluns és el tercer dia de la setmana després de divendres i dissabte amb més afluència de públic al centre d’Olot i el mercat hi té un paper destacat. Per millorar i homogeneïtzar la imatge de les parades i potenciar-ne el seu atractiu, es proposa que totes les parades segueixin una única estructura. Es vol aconseguir un mercat on totes les parades comparteixin els mateixos criteris de colors (seguint el cromatisme del nucli antic), una única tipologia, sense plàstics ni elements de protecció del sol o aixopluc en cas de pluja que estiguin subjectats als arbres o mobiliari públic... L’equip XAA Arquitectes autors del projecte del Firal han realitzat el model per a les parades del nou Firal.

Paral·lelament, per a la bona disposició de les mercaderies i que les caixes buides no quedin a la vista, també s’aposta per col·locar un faldó, de la mateixa tipologia cromàtica i de teixit, a cadascuna de la parada – taulell del mercat. Al mateix temps, i per protegir el paviment del passeig es proposa la col·locació d’una superfície sota cada parada. Per tot plegat, l’Ajuntament d’Olot ha previst un parell de línies de finançament per facilitar-ne la implantació i reduir la despesa d’aplicació als marxants.


3.    El mercat d’Olot, un mercat verd
S’introdueixen millores en la neteja de l’espai públic i, especialment, en la recollida i separació de residus. Es lliurarà un contenidor de 240 litres d’orgànica a cada marxant del sector d’alimentació (els productors amb parades petites i del planter en compartiran un cada dos marxants). Tots els contenidors aniran identificats amb la matrícula de la parada o parades corresponents que es podran llegir per poder saber, d’una banda, quina quantitat de residus genera cada parada i, de l’altra, si la separació es fa adequadament.

Des del 2016, anualment es realitza una convocatòria d’una línia d’ajuts als titulars de les parades d’alimentació i planter que mantenen en òptimes condicions de neteja l’espai que tenen assignat els dilluns. La partida prevista per cada exercici ha estat d’uns 2.000 euros i se n’han beneficiat 37 marxants, representant una millora substancial de les condicions de neteja durant i després del mercat, així com de la separació dels residus generats.

Paral·lelament i amb la voluntat de reduir la generació de residus, des del consistori es realitzaran i fomentaran iniciatives com la no utilització de bosses de plàstic (estudiant fent una comanda agregada de bosses lliures de plàstic), la compra a dojo o granel, la reutilització de les caixes de plàstic i fusta, etc.

4.    Identificació de les parades
L’estiu de 2016 es van distribuir plaques als marxants d’alimentació i planter on, a més de les dades per al control del mercat (matrícula, titular, metres de la parada...) hi consta la informació d’interès per al consumidor, com la procedència del producte, si és o no d’elaboració pròpia (en el cas de ser-ho, en quin percentatge), si pertany a alguna associació, si disposen de segells de qualitat i de certificacions que ho acreditin.

En aquest sentit, es proposa fer la mateixa acció amb els marxants del sector de tèxtil i complements, concretament per 71 parades amb l’objectiu que el consumidor disposi de més informació dels productes que pot trobar al mercat i que aquest es realitzi en òptimes condicions.

El retorn del mercat al Firal
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot ha traslladat totes aquestes novetats als marxants amb qui s’han reunit aquestes últimes setmanes. L’actuació compta amb el suport de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Es treballa amb la previsió que després de Festes del Tura, el mercat torni al Passeig d’en Blay amb aquests canvis en marxa i que es realitzi una campanya de comunicació als mitjans per tal que tothom en conegui els detalls.

El mercat setmanal d’Olot consta de 123 parades, que representen més de 1.000 metres lineals d’oferta, ubicades al Firal (alimentació) i al Firalet (roba i complements). El sector d’alimentació i el planter representa el 41% de les parades del mercat amb una forta presència de productors de fruita i verdura de proximitat (32%) i ecològica (18%). En els últims sis anys, 4 productors de la zona s’han incorporat al mercat, el 75% dels quals ofereixen productes amb certificat ecològic.

El mercat setmanal d'Olot té els seus orígens al segle XIII. El nom en què era conegut en aquella època era el de Mercat del Rengle. Les parades estaven al centre de la ciutat, a prop de la plaça Major, se celebrava els dimecres. Des de l'any 1702, el mercat setmanal es va traslladar a dilluns. El mercat de roba i alimentació (el mercat setmanal) esdevé un punt de referència no només de la població d’Olot, sinó de tota la Garrotxa. S’hi pot trobar una àmplia oferta de roba i d'alimentació, bàsicament de fruita i verdures. Històricament ha estat un lloc de trobada dels pagesos, productors i restauradors de la zona.

La presentació dels canvis del mercat setmanal d'Olot ha anat a càrrec del regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, del primer tinent d’alcalde d’Olot, Pep Berga,  i de la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Muntsa Vilalta. A continuació, s’han presentat els resultats de “l’Estudi de la restauració a Catalunya. Hàbits de comportaments i tendències”. Ha comptat amb l’assistència de la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta; Joan Morera de la direcció general de Comerç; David Coloma, gerent de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i de l’alcalde d’Olot, Josep M. Corominas.


imprimir