Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Actualitat

12.511 persones estan inscrites a la Seguretat Social a Olot; dades rècord a la ciutat

19 de novembre de 2019


A punt per finalitzar l’any, des de l’Àrea d’Ocupació de DinamiG s’han gestionat 315 ofertes durant el 2019. S’han enviat 2585 candidatures i d’aquestes, s’han comptabilitzat 362 insercions, 24 inserits més que al finalitzar l’any 2018. De totes elles, un total de 55 han estat en el sector comerç (tant de grans superfícies, com petit comerç) el que ha representat un 17,46% del total de les ofertes publicades. De les 25 ofertes que actualment segueixen actives a la borsa, 5 són del sector comerç suposant en aquest cas un petit increment del 2,54% situant-se en el 20% del total d’ofertes actives.


Aquest octubre 12.511 persones inscrites a la Seguretat Social a Olot (25.348 a la Garrotxa). Amb aquestes dades, la ciutat ha superat el rècord de persones ocupades. Des de l’any 2003, la dada màxima s’havia donat al 2008 (també a l’octubre, a Olot hi havia 12.493 persones inscrites a la Seguretat Social, 23.774 a la Garrotxa). L'octubre amb menys ocupats va ser el 2013, amb 10.301 inscrits a Olot i 20.783 a la Garrotxa.


Aquestes dades s'afegeixen a les de l'Anuari comarcal del BBVA presentat aquesta setmana, amb dades de l’any 2018. El VAR a la Garrotxa creix un 2'3%


SECTOR / 2018 / CREIXEMENT 2013-2018 / CREIXEMENT OCUPATS 2013-2018
Primari 5’6 12’8 4’4
Indústria 2’3 19’9 18’8
Construcció 2’8 9’3 4’5
Serveis 2 16’4 20’5


Segons dades de l’Anuari comarcal, la indústria i els serveis són els sectors on s’ha creat més ocupació en aquests darrers sis anys. El PIB comarcal es distribueix bàsicament entre indústria (48'5%, la sisena comarca més industrialitzada de Catalunya) i serveis (43'8%). Entre els anys 2007 i 2018, el PIB industrial ha crescut un 6'2% i el PIB del sector serveis un 20'8%. Especialment han crescut els sectors hostaleria i comerç, que representen un 20% del PIB de la comarca.


De les persones ocupades a la Garrotxa, 37'2% ho fan a la indústria (16'1% al sector agroalimentari i un 10% maquinària, plàstic i metal.lúrgica) i 53'9% al sector serveis (25% comerç i hostaleria), i un 12'1 a la sanitat, serveis socials, administracions públiques i educació. Per tant, 1 de cada 4 treballadors de la Garrotxa ho fa en els principals sectors industrials i 1 de cada 4 ho fa en el sector comerç i hostaleria.

  • Ocupacio_speedating_.jpg
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat