Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Edicte sobre l'aprovació de la llista provisional d'admissió i exclusió d'aspirants del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'agent de policia pel sistema de concurs oposició per mobilitat interadministrativa

Edicte, Edictes i anuncis Ajuntament, Recursos humans - oferta pública

Descripció

Cal consultar el document annex a aquest anunci en el qual trobareu la llista d'admissió i exclusió d'aspirants, la composició del tribunal qualificador i la data, el lloc i l'hora de realització de la primera prova. Els aspirants disposen d'un període d'al·legacions del 6 al 16 d'agost de 2022 (ambdós inclosos). Per presentar al·legacions, cal registrar una instància explicant el motiu de les al·legacions i adjuntant la documentació justificativa, si escau.

Data

5 d'agost de 2022
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat