Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Cartipàs

ÀREA D'ALCALDIA

¿

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES

DELEGACIONS
Inclou: Acció Social, Drets civils, Igualtat de gènere, Habitatge, Cultura, Educació, Salut, Joventut, Esports, Festes i Barris.

REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL i COOPERACIÓ
REGIDORIA DE DRETS CIVILS
REGIDORIA D’IGUALTAT DE GÈNERE
REGIDORIA D’HABITATGE
REGIDORIA DE CULTURA
REGIDORIA D'EDUCACIÓ
REGIDORIA DE SALUT
REGIDORIA DE JOVENTUT
REGIDORIA D’ESPORTS
REGIDORIA DE FESTES
REGIDORIA DE BARRIS

 

 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA

DELEGACIONS
Inclou: Promoció de la ciutat, Empresa, Comerç i Turisme, Ocupació i Formació professionalitzadora

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
REGIDORIA D’EMPRESA, COMERÇ I TURISME
REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT

DELEGACIONS

Inclou: Economia, Hisenda, Règim intern, Organització; Atenció ciutadana, Transparència, Participació, Protecció de Dades, Innovació i Tecnologia.

REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA
REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

DELEGACIONS

Inclou: Urbanisme, Espai Públic, Infraestructures i Obra Pública, Mobilitat i Ocupació de la Via Pública, Medi Ambient, Seguretat.

REGIDORIA D’URBANISME I ESPAI PÚBLIC
REGIDORIA DE SERVEIS URBANS
REGIDORIA DE MOBILITAT
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
REGIDORIA DE SEGURETAT
REGIDORIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
REGIDORIA D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

 


DELEGACIÓ ESPECÍFICA DE RELACIÓ AMB ELS GRUPS MUNICIPALS

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat