Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Campanyes, programes i plans
Inici >

Ubicat

Programes

Observacions

L’objectiu és la realització de projectes que desenvolupin actuacions d’orientació,  acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

El Pla General d’Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur”, “adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”. En la consecució d’aquests eixos, un recurs importantíssim de les polítiques actives d’ocupació és l’orientació professional. L’orientació professional constitueix un element estructural i funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l’èxit d’una inserció professional i social satisfactòria de la persona.

“SOC-UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Les actuacions que es podran realitzar seran les següents:

  1. Actuació d’orientació sociolaboral.
  2. Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses
  3. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

Les entitats beneficiàries atendran les persones demandants d’ocupació de l’àmbit territorial que hagin definit a la sol·licitud, tal i com s’estableix a la base 6.3 de l’annex 1 de l’Ordre.

Aquest programa s’adreça a les persones en situació d’atur, persones inactives i les persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral. D’acord amb la corresponent Resolució de la convocatòria, una part de les persones destinatàries hauran de trobar-se en situació de desocupació de llarga durada.

 

Normativa:

 

  • RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–UBICAT)Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
  • ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

 

 

Harmonització_SOC_Gene_Ministerio.jpg

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat