Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Campanyes, programes i plans
Inici >

Programa Treball i Formació - Entitats locals (SOC – TRFO EELL)

Programes

Observacions

L'objectiu d'aquest programa és a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'actuacions de contractació laboral, de formació i actuacions d'acompanyament.

La convocatòria anticipada 2023 manté els cinc grans grups de persones destinatàries: persones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació (PANP), persones destinatàries de la Renda Garantida de la Ciutadania (PRGC), dones en situació d'atur i en situació de violència masclista, dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació (DONA), persones més grans de 52 anys que estiguin en situació d'atur (MG52) i persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes i que estiguin a l'atur (TRANS*).

Aquesta unificació de col·lectius permet disposar d'una política activa que es dirigeix a aquella part de la nostra societat que requereix més suport, facilitant així la destinació dels recursos a les entitat locals, les quals poden dissenyar i organitzar un pla de treball a mig termini orientat a aquests col·lectius vulnerables i assolint així l'objectiu de la millora de l'ocupabilitat i el seu accés al mercat de treball.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

  • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • DONA: Dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
  • TRANS*: persones trans* inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de jornada completa, la formació i l’acompanyament a les persones contractades.

 

Normativa:

  • Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL).
  • Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).
  • Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

 

 Captura de pantalla 2022-11-25 112003.png

 Captura de pantalla 2022-11-28 111308.png

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/4162/2022, de 27 desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL)(ref. BDNS 667328) l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació) modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, i per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener.
 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat