Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Campanyes, programes i plans
Inici >

Treball i formació COVID-19

Programes

Observacions

Línia extraordinària i urgent del programa de Treball i Formació per pal·liar situacions derivades del COVID-19, consistent en projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi del COVID19 i les per aquelles que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació transversal.

En el marc del programa Treball i Formació COVID-19, que conté les línies i accions següents:

Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

Per aquesta convocatòria i línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: a) Les persones més grans de 45 anys. b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

D’acord amb apartat 2 de l’article 17 del Decret Llei, com a mínim, el 50% de les persones contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s’ha de prioritzar la contractació de dones.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a dur a terme de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral.

 

Normativa:

  • RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
  • Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO)
  • Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
  • ORDRE TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO)

 

 Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE.jpg

 

Accions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.
Aquest contracte pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat