Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Campanyes, programes i plans
Inici >

Subvencions Lloguer Jove

Campanyes

Observacions

Des del 23 de març i fins al 5 d'abril, les persones menors de 35 anys poden sol·licitar l'ajuda per al pagament del lloguer del seu immoble.  


 

L’ajuda per al pagament del lloguer preveu concedir fins a un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, 200 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer.

 

Els requisits per poder rebre la prestació són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Tenir 35 anys o menys en la data de publicació de la convocatòria
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 2,97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (23.725,79€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació i que constitueixi el domicili habitual i permanent del sol·licitant.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud.
 • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.

 

Cal tenir present que, a l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2021.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o de cessió o habitació i acreditació del pagament de la fiança, en el seu cas.
 • Rebuts del lloguer del 2023 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària.
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.
 • Sol·licitud degudament omplert i signat si la sol·licitud es presenta de forma presencial.

 

Presentació sol·licituds:

Telemàticament

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: Més informació

 

Presencialment

En el cas de fer la sol·licitud presencial és necessari demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

Per més informació podeu contactar amb el telèfon 972 27 91 28 o a través del correu electrònic habitatge@olot.cat

 

 

Data inici

23 de març de 2023

Data final

5 d'abril de 2023
 • Casa_1

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat