Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Campanyes, programes i plans
Inici >

Subvencions per al pagament del lloguer per a joves de fins a 36 anys

Campanyes

Observacions

El termini de presentació de sol.licituds s'inicia el dimecres 28 de setembre a les 9h i finalitza el dia 7 d’octubre a les 15 h. Tot i que es recomana la presentació telemàtica, l’Oficina d’Habitatge d’Olot ofereix ajuda per fer-ho de forma presencial. Cal demanar cita prèvia.

 

Els ajuts de pagament del lloguer estan destinats a joves fins a 36 anys. Les persones que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria poden fer la presentació a través d’aquest enllaç.

 

Es recomana tramitar la sol·licitud de forma telemàtica. Les persones, però, que no disposin d’accés a internet o que tinguin dificultats a l’hora de fer la tramitació, poden presentar la seva petició de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

L’horari d’atenció de l’Oficina Local d’Habitatge és de les 8 del matí a les 6 de la tarda. Cal tenir en compte que s’ha de demanar cita prèvia al 972 27 91 28.

 

Ajudes de fins a 250 euros al mes per habitatge

L’ajuda per al pagament del lloguer preveu concedir fins a un import anual màxim de 3.000 euros, és a dir, 250 euros mensuals com a màxim i ajustant-se en funció de la unitat familiar i el preu del lloguer, variant des del 20% al 40% de l’import del lloguer.

Els requisits per poder rebre la prestació són:

 • Acreditació de residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 2,97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (23.664,15€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o cessió d’uns d’un habitatge o d’una habitació.
 • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
 • No pagar un lloguer mensual superior als 650 euros ( en cas d’habitatge) o 350 euros (en cas d’habitació).
 • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud o poder justificar com a mínim 6 rebuts pagats.
 • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca.

Cal tenir present que, a l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:

 • DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
 • Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2021 i l’informe de vida laboral dels membres majors de 16 anys, en el cas de no haver presentat declaració d’IRPF
 • Llibre de família
 • Contracte de lloguer o de cessió i acreditació de pagament de la fiança.
 • Rebuts del lloguer del 2022 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
 • Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.

Data inici

28 de setembre de 2022

Data final

7 d'octubre de 2022
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat