Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Ajuts, Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

S’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de pagament del lloguer que convoca la Generalitat de Catalunya. Seguint amb les recomanacions i mesures de seguretat i sanitàries arran la COVID-19, les persones que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria poden fer arribar la documentació a través d’aquest enllaç.

Qui ho pot demanar

Cal tenir present que, a l’hora de presentar la sol·licitud, els usuaris han de disposar i adjuntar la següent documentació:

· DNI / NIF/ NIE vigent de tota la unitat de convivència
· Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixen fora d’Olot.
· Justificant d’Ingressos de tota la unitat de convivència a través de la declaració IRPF 2019 i l’informe de vida laboral dels membres majors de 16 anys, en el cas de no haver presentat declaració d’IRPF
· Llibre de família
· Contracte de lloguer i acreditació de pagament de la fiança.
· Rebuts del lloguer del 2021 abonats fins a la data de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
· Qualsevol document o certificat que acrediti la situació econòmica i familiar de la unitat familiar com per exemple convenis, certificats de discapacitat, certificat renda garantida, títol de família nombrosa o monoparental, etc.

Com es fa

Es recomana tramitar la sol·licitud de forma telemàtica. Les persones, però, que no disposin d’accés a internet o que tinguin dificultats a l’hora de fer la tramitació, poden presentar la seva petició de forma presencial a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

L’horari d’atenció de l’Oficina Local d’Habitatge és de les 8 del matí a les 3 de la tarda. Cal tenir en compte que s’ha de demanar cita prèvia contactant al telèfon 972 27 91 28. A partir del dilluns, 3 de maig de 2021 les atencions es realitzaran des de La Carbonera, accés des de la plaça de l'U d’Octubre.

Documents necessaris

Els requisits per poder rebre la prestació són:

  • Acreditació de residència legal a Catalunya.
  • Disposar d’ingressos anuals de la unitat familiar iguals o superiors a 0,3 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge.
  • Acreditar el pagament de la fiança al propietari o arrendador de l’immoble.
  • No pagar un lloguer mensual superior als 550 euros.
  • Estar al corrent del pagament del lloguer en el moment de la sol·licitud o poder justificar els 3 últims rebuts pagats.
  • Abonar el pagament del lloguer de l’habitatge a través de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.

Quan es pot demanar

Del 26 d'abril fins a l'11 de juny.

Termini

Es poden sol·licitar els ajuts fins al 4 de juny

Formes de tramitació

Internet

Més informació
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat